خدمات و بخش های مرکز

پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای

بخش پزشکی هسته ای این مرکز با دارا بودن یک دستگاه  Dual Headو دو دستگاه  SPECT-CTو نیز یک دستگاه سنجش تراکم استخوان با همکاری متخصصین پزشکی هسته ای و پرتو کاران مجرب، کلیه اسکن های رایج و به ویژه اسکن های قلبی را انجام می دهد.

از جمله اقدامات این بخش به موارد زیر می توان اشاره کرد:

– اسکن میوکارد در حال استراحت و ورزش

– اسکن فضای عروقی با کمک گلبول قرمز نشان دار

– اسکن مغز

– اسکن پاراتیرویید و تیرویید

– اسکن مجاری صفراوی

– اسکن تشخیص خونریزی از مجاری گوارشی

– اسکن ریه

– اسکن UBIبرای تشخیص برخی عفونت ها

– سنجش تراکم استخوان

این بخش با دارا بودن SPECT-CT از معدود مراکزی است که از CT در کنار SPECT برای تعیین دقیق ضایعه و نیز کاهش خطاهای ناشی از جذب اشعه توسط بافت نرم استفاده می کند.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن