خدمات و بخش های مرکز

مرکز تصویربرداری قلبی

مرکز تصویربرداری قلبی

این مرکز تصویربرداری، یکی از پیشگامان تصویربرداری های اختصاصی قلب و عروق می باشد که بیشترین تجربه را در این زمینه دارا است.

سرویسهای ارائه شده به بیماران در این مرکز شامل موارد زیر می باشد:

– انواع رادیوگرافی

– انواع سی تی اسکن

– سی تی اسکن سه بعدی

– انواع سی تی آنژیو

– انواع  MRI

–  Cardiac MRIپیشرفته

– انواع سونوگرافی

رادیولوژی مدرن با امکان ارسال تصاویر طبق پروتکل دایکام (سیستم پکس)

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن