خدمات و بخش های مرکز

آزمایش های خون و …

آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکز دارای بخشهای مختلفی از جمله : بیوشیمی، انعقادی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، بانک خون، سرولوژی، تجزیه ادرار، گازهای خونی و پاتولوژی می باشد که آزمایشات تخصصی زیادی در این بخشها انجام می گیرد. جهت استخراج نتایج از آخرین تکنولوژی ها استفاده می شود.

بخش بیوشیمی به دلیل گستردگی انجام آزمایشات، بزرگترین بخش آزمایشگاه می باشد که آزمایشات متعددی همچون: قند، چربی، تستهای کبدی، تستهای قلبی، تستهای تیروئیدی، هپاتیت، ایدز، پروستات، الکترولیتها و ….. در این بخش انجام می گیرد. دستگاههای پیشرفته و مجهزی نیز در این بخش مورد استفاده قرار گرفته اند که منجر به تولید جوابهای دقیق و سرعت بخشیدن در امر جواب دهی به بیماران گردیده است.

بخش انعقادی به دلیل انجام آزمایش PT  و تستهای انعقادی که برای بیماران قلبی لازم و ضروری است از دیگر بخشهای فعال آزمایشگاه می باشد.

بخش بانک خون از بخشهای حساس آزمایشگاه بوده و تعیین گروه خونی، کراس مچ و آنتی بادی اسکرینینگ از آزمایشات این بخش می باشد.

در بخش هماتولوژی آزمایشات تشخیص و افتراق سلولهای خونی انجام می گیرد.

بخش میکروب شناسی با انجام آزمایشات کشت بر روی انواع نمونه های ارسالی از جمله مایع پلور، مایع مغزی نخاعی، زخم، خلط، ادرار و …….. یکی دیگر از بخشهای آزمایشگاه می باشد که سهم به سزایی در کمک به تشخیص بیماریها دارد.

آزمایشات تشخیص تب مالت، تب حصبه، روماتیسم، سیفلیس و گراویندکس در بخش سرولوژی انجام می شود.

بخش گازهای خونی که به دلیل انجام آزمایشات اورژانس جنب اتاق عمل قرار گرفته است از اهمیت خاصی برخوردار است و آزمایشات الکترولیتی و گازهای خونی در این بخش صورت می گیرد.

بخش پاتولوژی با تشخیص انواع بیماریهای سرطانی از دیگر بخشهای مهم آزمایشگاه می باشد. آزمایش پاپ اسمیر، سیتولوژی مایعات و حفرات سروزی و بررسی آسیب شناسی بافتهای ارگان های مختلف بدن از آزمایشات این بخش محسوب می شود.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن